Pro­duk­sjo­nen av Vol­vo XC60 i gang

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Pro­duk­sjo­nen av den nye Vol­vo XC60 er nå i gang på Torslan­da-fab­rik­ken uten­for Gøte­borg, skri­ver nett­ste­det broom.no. Og den al­ler førs­te bi­len som ble pro­du­sert for kun­de var en XC60 T5 AWD Inscrip­tion i krys­tall hvit far­ge. Den rul­let av sam­le­bån­det rett før lunsj tirs­dag i for­ri­ge uke. Førs­te ge­ne­ra­sjon XC60 var­te i hele ni år. Den ble den mest solg­te SUV-EN i mel­lom­klas­sen med nær en mil­lion pro­du­ser­te bi­ler. Den ut­gå­en­de XC60 har stått for om lag 30 pro­sent av Vol­vos to­ta­le salg. I Nor­ge har in­ter­es­sen for XC60 vært enorm. Vol­vo har solgt et stort an­tall bi­ler al­le­re­de, de al­ler fles­te lad­ba­re hy­bri­der.

FOTO: VOL­VO CARS

Pro­duk­sjo­nen av nye Vol­vo XC60 star­tet på Torslanda­fab­rik­ken i Sve­ri­ge i for­ri­ge uke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.