Am­pe­ra-e im­po­ne­rer på rekke­vid­de

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Rekke­vid­den på el­bi­ler er et te­ma vi åpen­bart ald­ri går lei av. Nå har Opel Am­pe­ra-e blitt testet av en god del nors­ke mo­tor­jour­na­lis­ter, og bi­len som er for­hånds­solgt i mer enn 4000 ek­semp­la­rer i Nor­ge, har im­po­nert. Nett­ste­det bil­nor­ge.no har også hatt sin mann på test­tur. Han for­tel­ler at han star­tet med fulla­det bat­te­ri i Tøns­berg med Stav­an­ger som mål. Er­fa­rin­ger med Te­s­la til­sa la­ding i Lyngdal, 294 kilo­me­ter unna. Men Ope­len vil­le mer. Der­med stan­set han ikke før i Flekke­fjord etter 327 kilo­me­ter og fort­satt med ca 60 kilo­me­ter rekke­vid­de igjen på «tan­ken». Han me­ner å ha be­vist at det er fullt mu­lig å kjø­re 400 km non stop med Am­pe­ra-e.

FOTO: NTB SCANPIX

Opel Am­pe­ra-e ser ut til å kla­re 400 kilo­me­ter på ful­le bat­te­ri­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.