Knall­start på se­son­gen

Faedrelandsvennen - - SPORT - FRED­RIK ÅGEDAL, ral­ly­cross­fø­rer

Med sei­er både i den førs­te og den and­re NM­run­den i bakke­løp ble hel­ga per­fekt.

Da var vi en­de­lig i gang med ny ral­ly­cross-se­song! I hel­gen var det førs­te og and­re NM­run­de i bakke­løp i Vi­ker­sund­bak­ken. Vi har holdt på i hele vin­ter med å for­be­re­de ny se­song, og var i godt i rute da det bra­ket løs i Vi­ker­sund. Bi­len had­de fått helt ny hjemme­la­get mo­tor og ny seqen­ti­al-gir­kas­se, som lo­vet vel­dig godt. Men en li­ten feil un­der byg­ging av mo­tor gjor­de at vi måt­te be­nyt­te re­serve­mo­to­ren fra fjor­året i hel­gas åp­nings­løp.

Det­te sat­te imid­ler­tid in­gen stop­per for ka­pa­si­te­ten. Lø­pet i Vi­ker­sund­bak­ken gikk smerte­fritt og jeg kjør­te inn til en andre­tid og to beste­ti­der lør­dag, som holdt til sei­er i førs­te Nm-run­de bakke­løp ral­ly­cross klas­se 3. Søndag klaf­fet alt fra førs­te start og det ble tre av tre beste­ti­der og sei­er også i an- dre Nm-run­de. Nå er det klar­gjø­ring for førs­te Nm-run­de i ral­ly­cross som er kom­men­de helg på Gar­der­moen mo­tor­ba­ne. Vi ser vel­dig fram til res­ten av se­son­gen og ikke minst til den nye mo­to­ren er på plass igjen. Stor takk til alle spon­so­rer og støtte­spil­le­re som gjør det­te mu­lig!

FOTO: RUNE JO­HANN­ES­SEN

Fred­rik Ågedal (21) fra NMK Kons­mo etter hel­gas tri­umf i Vi­ker­sund­bak­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.