Ja el­ler nei til stor­trom­me?

Faedrelandsvennen - - TORSDAG - TORMOD FLEM VEGGE, JOURNALIST

En kol­le­ga spur­te meg om jeg kun­ne byt­te kvelds­vak­ta mi med hans tid­lig­vakt 17. mai. Det mang­let nem­lig stor­trom­me i mu­sikkorp­set til søn­nen hans, og fa­ren var bedt om å step­pe inn og ta tromme­job­ben. Da jeg kik­ket på 17. mai-to­ge­ne som li­ten gutt, gjor­de stor­trom­me­ne sær­lig inn­trykk da de pas­ser­te. Ly­den fra de kraf­ti­ge tromme­sla­ge­ne for­plan­tet seg langt inn i den lil­le ma­gen min. Våre valg, våre ja og nei, kan få enor­me kon­se­kven­ser, for oss selv, for and­re, for liv og evig­het. I det­te tilfelle får mitt ja sto­re kon­se­kven­ser. For også i år vil det dund­re høyt og takt­fast når skole­to­get tu­rer gjen­nom Voie­byen 17-mai, der kol­le­ga­en min ham­rer løs på stor­trom­ma!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.