Råd til inn­sats­per­so­nell

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

● Vik­tig å over­våke bi­len for å se om det kom­mer røyk el­ler var­me fra bat­teri­pak­ken.

● Vur­de­re om batte­ri­kas­sen er ska­det.

● Ikke job­be foran og bak bi­len, kan plut­se­lig kjø­re av seg selv.

● Vur­de­re å kut­te styre­strøm­led­nin­gen. (da er bi­len for to­tal­vrak å reg­ne el­ler må ha om­fat­ten­de re­pa­ra­sjon)

● Ikke skjæ­re i nær­he­ten av batte­ri­kas­sen.

● Sør­ge for å ha kutte­ut­styr som kan skjæ­re i ster­ke­re stål enn i van­li­ge bi­ler.

● Bruk mye vann til ned­kjø­ling av bil og bat­te­ri.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.