To ska­det etter krasj med bryg­ge

To per­soner ble sendt til syke­hus etter at de kjør­te seg fast med båt un­der ei bryg­ge i Flekkefjord ons­dag kveld.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN , ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Den ene per­sonen fikk al­vor­li­ge hode­ska­der og ble flydd med am­bu­lanse­he­li­kop­ter til Stav­an­ger uni­ver­si­tets­syke­hus.

Den and­re ble let­te­re ska­det og er kjørt til syke­hu­set i Flekkefjord.

Stav­an­ger uni­ver­si­tets­syke­hus meld­te klok­ken 10 tors­dag for­mid­dag om ved­kom­men­de som fikk hode­ska­der at til­stan­den er al­vor­lig, men sta­bil.

OPP­DRAG VED OLJERIGG

– Beg­ge per­sone­ne er 50 år og fra Vest-ag­der, sier ope­ra­sjons­le­der Au­dun Eide hos ag­der­po­li­ti­et tors­dag mor­gen.

De to per­sone­ne had­de hatt et opp­drag i el­ler ved en oljerigg ved Flekkefjord da de sat­te seg i bå­ten. Der­et­ter hav­net de un­der ei bryg­ge ved Abels­nes like etter klok­ken 22.

– Jeg vet ikke hvil­ket opp­drag de had­de hatt ved olje­rig­gen, sier Eide.

MÅTTE LETE

Nød­eta­te­ne had­de pro­ble­mer med å fin­ne bå­ten og per­sone­ne.

Den ene per­sonen ring­te inn nød­mel­ding og for­tal­te at den and­re om­bord var ska­det. Men ved­kom­men­de viss­te ikke nøy­ak­tig hvor de var.

Der­med gikk en del tid med til le­ting etter­som det er en rek­ke bryg­ger i om­rå­det.

Etter en tid fant man bå­ten og de skad­de men­ne­ne etter at den som var let­te­re skadd fikk ropt om hjelp.

AVSPERRET

Eide sier at bryg­ga det er snakk om ble avsperret og un­der­søkt av krim­tek­ni­ke­re i lø­pet av tors­da­gen.

– Vi har tatt blod­prø­ver av de in­volver­te for å un­der­sø­ke om det har vært snakk om rus, sier Eide som ikke kan si noe om det er mis­tan­ke om båt­kjø­ring i rus­på­vir­ket til­stand.

FOTO: TOR WITZØE

Krim­tek­ni­ke­re fra po­li­ti­et var tors­dag for­mid­dag i gang med å un­der­sø­ke bå­ten som var in­volvert i ulyk­ken. Ulyk­ken skjed­de rett ved der bil­det er tatt.

FOTO: TOR SINDRE TJOMLID, AVISEN AG­DER

Her er red­nings­mann­ska­pet i ferd med å dek­ke til bå­ten med pre­sen­ning etter ulyk­ken ons­dag kveld. Bil­det er tatt ved bryg­ga der hen­del­sen skjed­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.