På­grep to per­soner etter mel­ding om sky­ting i Bane­heia

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRISTENSEN, ERLEND OLSBU

Be­slag­la ma­skin­pis­tol­kopi som var la­det med løs­skudd.

Ons­dag kveld klok­ken 21.23 mot­tok po­li­ti­et mel­ding fra pub­li­kum som had­de hørt sky­ting i Bane­heia.

– Po­li­ti­et ryk­ket ut til Eg­om­rå­det og traff to per­soner. En av dem bar på et vå­pen som er be­slag­lagt, sier ope­ra­sjons­le­der Per Kris­ti­an Klau­sen til Fædre­lands­ven­nen

De på­grep­ne er to menn på 30 og 33 år.

– Den ene er av­hørt og løs­latt. Den and­re har nek­tet å for­kla­re seg for po­li­ti­et, men vil tro­lig bli løs­latt mot melde­plikt etter hvert, sier etter­forsk­nings­le­der Pet­ter San­de­ll ved Kristiansand po­liti­sta­sjon.

Vå­pe­net som ble be­slag­lagt var en kopi av en ma­skin­pis­tol som var la­det med løs­skudd.

– Det var ikke et skarpt vå­pen, men det frem­sto li­ke­vel som en tru­en­de si­tua­sjon. Po­li­ti­et var der­for be­væp­net un­der på­gri­pel­sen, sier San­de­ll.

Hva som skjed­de er noe uklart, men fore­lø­pig kan det vir­ke som skud­det ble av­fyrt ved et uhell.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.