Mos­te lys­ar­ma­tur – igjen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

Bare noen ti­mer etter at Songe­fjell­tun­ne­len ble stengt, skjed­de det sam­me med Bløde­kjær­tun­ne­len.

År­sak i beg­ge til­fel­ler: Laste­bil har dratt med seg lys­ar­ma­tu­ren.

Det var like etter klok­ken åtte tors­dag mor­gen at en laste­bil med as­falt­leg­ger øde­la lys­opp­leg­get i Bløde­kjær­tun­ne­len i Aren­dal. Der­med ble E 18 stengt i beg­ge felt i tun­ne­len.

Klok­ken 09.10 meld­te veg­tra­fikk­sen­tra­len at tun­ne­len var ryd­det og åpen igjen.

Også ons­dag kveld skjed­de det sam­me i Songe­fjell­tun­ne­len etter at en laste­bil kjør­te med laste­pla­net oppe.

FOTO: ERNEST BOSWARVA

Tun­ne­len var stengt i cir­ka en time.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.