Ryk­ket ut til kraf­tig røyk­ut­vik­ling på øy – fant stort bål

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL NYGAARD

●● Klok­ken 17.44 ons­dag etter­mid­dag ble brann­ve­se­net vars­let om kraf­tig røyk­ut­vik­ling fra Merdø uten­for Aren­dal.

– Nød­eta­te­ne er på vei og får bi­stand av red­nings­skøy­ta. Det er uvisst hva som bren­ner, opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der Lars Hy­berg i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Klok­ken 18.10 opp­lys­te brann­ve­se­net at de ikke fant røy­ken, men så noen mi­nut­ter se­ne­re ble den lo­ka­li­sert.

– Kil­den til røyk­ut­vik­lin­gen er fun­net. En kvin­ne har fyrt opp et bål med papp og hage­av­fall. Det ble sluk­ket, opp­lys­te Hy­berg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.