Stjal post på Prix

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

Noen brøt seg natt til tors­dag inn på Prix i Vennesla og stjal post.

Det er post fra ut­lan­det som er stjå­let, i føl­ge Vennesla Ti­den­de som først skrev om sa­ken.

Dag­lig leder av bu­tik­ken, Torbjørn Mykle­bust, sier til avisen at det kun er stjå­let post og at det alt­så hand­ler om post fra ut­lan- det.

Inn­brudds­ty­ven har kom­met seg inn via et vin­du ved inn­gangs­par­ti­et.

– Vi har ved­kom­men­de på over­våk­nings­vi­deo. Det gikk fort, for per­sonen var bare in­ne i 45 se­kun­der, sier Mykle­bust.

Po­li­ti­et har vært på ste­det for å sik­re spor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.