Til­talt for dob­belt­drap

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En 59 år gam­mel mann er til­talt for å ha drept kona (37) og hen­nes tolv år gam­le sønn i Kirkenes i slut­ten av au­gust i fjor.

Retts­sa­ken mot Kirkenes-man­nen star­ter 12. juni, mel­der VG. Det var Pim­siri Song­n­gam og søn­nen Petchn­gam Song­n­gam ble skutt og drept i sitt hjem i Kirkenes man­dag 29. au­gust i fjor. Iføl­ge til­ta­len skjøt 59-årin­gen sin ste­sønn med et ka­li­ber 12 hagl­ge­vær klok­ken 4 på nat­ten. Gut­ten døde se­ne­re sam­me natt på Kirkenes syke­hus av for­blød­ning. Kona Pim­siri ble skutt på kloss hold og døde umid­del­bart av ska­de­ne. Den til­tal­te man­nen har er­kjent beg­ge dra­pe­ne skrift­lig og har for­klart at han etter­på for­søk­te å ta sitt eget liv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.