Ny of­fen­siv i gang i Mosul

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Ira­kis­ke styr­ker har inn­le­det tid­lig tors­dag mor­gen en of­fen­siv langs den nord­li­ge ut­kant­en av Vest-mosul der Is-styr­ker har bitt seg fast i en rek­ke nabo­lag.

Iføl­ge en tals­mann for det ira­kis­ke for­svars­de­par­te­men­tet del­tar både hæ­ren, elite­sol­da­ter og po­liti­styr­ker i of­fen­si­ven. Front­lin- jen har i fle­re må­ne­der flyt­tet seg lang­somt fram­over mens Is-kri­ger­ne har hind­ret re­gje­rings­styr­ke­nes fram­drift ved å bru­ke si­vi­le som skjold i la­by­rin­ten av sma­le ga­ter og smug i Mosuls gam­le­by. I den sør­li­ge de­len av Vest-mosul står ira­kis­ke po­liti­styr­ker bare noen hund­re me­ter fra al-nuri­mos­ke­en. Al-nuri-mos­ke­en er et svært vik­tig sym­bolsk mål for re­gje­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.