FAKTA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Sol­vor B. Støle­vik (38)

● Si­vil­sta­tus: Gift og to barn

● Bo­sted: Just­nes­halv­øya i Kristiansand

● Yr­ke: Miljø­råd­gi­ver i by- og sam­funns­en­he­ten i Kristiansand kommune

● Ak­tu­ell: Lo­kal tal­s­per­son for den na­sjo­na­le strand­rydde­da­gen som går av sta­be­len lør­dag 6. mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.