Fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

70 år

Tone Hol­la Han­sen, Søgne. Vår al­les kjæ­re Tone Hol­la Han­sen fyl­ler 70 år 5. mai! Gra­tu­le­rer med ju­bi­le­et til ver­dens snil­les­te og mest om­sorgs­ful­le kone, mam­ma, beste­mor og svi­ger­mor! Burs­dags­klem­mer fra alle dine.

4 år

Ma­ria Bro­vig Gunn­er­sen, Lil­le­sand. Vår fan­tas­tis­ke Prin­ses­se Ma­ria fyl­ler 4 år i dag. Hipp hur­ra for deg som er så søt og snill og grei. Sto­re klem­mer fra Tind­ra Kris­ti­na, Ju­lia, Noah, Ma­lin, mam­ma og pap­pa, far­far og mun­ke­ne.

9 år

Michael Kun­gu, Kristiansand. Gra­tu­le­rer til vår flin­ke, skjøn­ne Michael som fyl­te 9 år 4. mai. Du fyl­ler hjem­met vårt med gle­de. Vi er så uen­de­lig glad i deg. Klem fra mam­ma, pap­pa, Ma­ria og Pe­ninah.

2 år

Emi­lie Østrem, Kristiansand. Gra­tu­le­rer med 2-års­da­gen. Hil­sen mor­mor, mor­far, on­kel og olde­for­eld­re.

8 år

Jan Al­bert Driv­dal, Kristiansand. Hur­ra for ver­dens bes­te Jan Al­bert som fyl­ler 8 år idag. Du er kul og flott, vi dig­ger deg 1000 mil­lio­ner klem­mer fra store­søs­ter Ine So­fie, mam­ma og pap­pa. Vi er glad i deg.

1 år

Em­ma Le­er, Kristiansand. God­jen­ta fyl­ler hele ett år i dag! Da­gen fei­res i sol­fyl­te Spa­nia. Mam­ma, pap­pa, tan­ter, onk­ler og beste­for­eld­re gra­tu­le­rer mas­se med da­gen!

5 år

Emi­li­an Ure­stad-nil­sen, Kristiansand. Hipp hur­ra for burs­dags­gut­ten Emi­li­an! 5 år fyl­ler du idag. Vi er utro­lig stol­te av deg! Klem­mer fra Mam­ma, Pap­pa og El­la So­fie.

1 år

Mi­ra Sør­bot­ten No­de­land, Kristiansand. Gra­tu­le­rer med da­gen til vår fan­tas­tis­ke hu­mør­spre­der og sol­strå­le Mi­ra. Du gjør hver­da­gen til et her­lig fyr­ver­ke­ri og vi els­ker deg så høyt. Stor klem fra mor, far og alle and­re som er så glade i deg.

5 år

Lu­ka Øs­ter­berg Ask­land, Kristiansand. Hei Lu­ka. Gra­tu­le­rer med burs­da­gen. Vi har gle­det oss til å fei­re den sam­men med deg. Flott at du hjel­per oss i ha­gen, og gøy med alt det spen­nen­de du fin­ner på. Klem fra Far­mor og

1 år

Ja­kob Wær­vaagen Ras­mus­sen, Kristiansand. Fa­mi­li­ens stor­sjar­mør fyl­te 1 år, tors­dag 4. mai. Vi er vel­dig glad i deg! Mas­se klem­mer fra Mi­mi og Far­far

5 år

Hå­kon Hau­gen Aas-lyng­by, Vennesla. 5. mai fyl­ler go'gut­ten vår, Hå­kon, 5 år. Gra­tu­le­re ein heil hau! Vi er utro­lig glad i dag. Klem­mer i fleng fra mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.