25 år si­den

5. MAI 1992

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

● I går gav Solveig Pe­der­sen Ski­for­bun­det og tre­ner Arild Jør­gen­sen be­skjed: Hun blir å reg­ne med også nes­te ski­se­song. – Lys­ten er der fort­satt til å gå fort på ski. Jeg har ikke fått vist hva jeg fort­satt tror bor i meg og fått det mak­si­ma­le ut til rett tid. Der­for går jeg på en ny se­song med friskt mot, sier Solveig Pe­der­sen til Fædre­lands­ven­nen. Hun har brukt lang tid på å be­stem­me seg. Etter en se­song med lan­ge høyde­opp­hold og like lan­ge fra­vær fra mann og sønn, var det en sli­ten Solveig som av­slut­tet OL- og World Cup-se­son­gen. – Jeg fort­set­ter, men tar bare ett år av gan­gen. Kom­men­de se­song går VM i lav­lan­det, noe som be­tyr fær­re høyde­sam­lin­ger, sier Solveig Pe­der­sen som ikke vil si noe nær­me­re om hun sat­ser mot OL på Lil­le­ham­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.