50 år si­den

5. MAI 1967

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

● Den ame­ri­kans­ke for­svars­mi­nis­ter Ro­bert Mc­na­ma­ra har gitt ut­trykk for at det trengs fle­re ame­ri­kans­ke sol­da­ter i Viet­nam. Ut­ta­lel­sen kom på et tids­punkt da det be­fant seg om­lag 415.000 ame­ri­kans­ke sol­da­ter i Viet­nam. Pla­nen går ut på at de ame­ri­kans­ke styr­ke­ne skal økes til i alt 470.000 mann i lø­pet av 1967. En em­bets­mann i for­svars­de­par­te­men­tet opp­ly­ser at krig­fø­rin­gen i Viet­nam vil be­lø­pe seg til 21,8 mil­li­ar­der dol­lar (153 mil­li­ar­der kro­ner) i det bud­sjett­året som tar til 1. juli. Sju nord-viet­na­me­sis­ke di­vi­sjo­ner, to viet­cong- di­vi­sjo­ner og en rek­ke ge­ril­ja-en­he­ter del­tar i kam­pen mot de ame­ri­kans­ke styr­ke­ne. De mot­tar dag­li­ge for­sy­nin­ger på rundt 500 tonn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.