10 år si­den

5. MAI 2007

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

● Hver enes­te fre­dag, mi­nus lang­fre­dag, sam­les rundt 100 menn i Kristiansand. Tema er li­vet og Je­sus. – Jeg har vært med si­den star­ten på Ho­tell Nor­ge for 43 år si­den. Wil­helm Ge­org Jo­hans­sen er nep­pe ale­ne om det. Den sølv­grå for­sam­lin­gen be­står av her­rer på 60 pluss. Fle­re av dem har også fei­ret 90. – Det star­tet med Rei­dar Ber­ge, opp­ly­ser Jo­hans­sen, som like i for­vei­en har for­talt at hans beste­far, Pe­trus Jo­hans­sen, var med på å star­te Fædre­lands­ven­nen i 1875. Før ta­len leder Svein Kn­ut­sen i for­bønn. 14 navn, konge­hus, re­gje­ring og stor­ting nev­nes spe­si­elt. Li­ke­så Is­rael og pa­le­sti­ner­ne. – Vi ber for vårt land og vår by og for vek­kel­se, sier da­gens ta­ler, Kjell Teg­nan­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.