Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva vil det si at en va­ria­bel er ekso­gen?

2. Hva he­ter hjem­byen til fot­balla­get As­ton Vil­la?

3. Hva var hem­me­lig­he­ten bak Sam­sons styr­ke i Bi­be­len?

4. Hvil­ken norsk fot­ball­spil­ler sat­te sco­rings­re­kord i Elite­se­ri­en i 2011, da han gikk for­bi Ha­rald Mar­tin Bratt­bakk i å ha skå­ret flest mål?

5. Hva he­ter on­kel Skrues mest iher­di­ge fien­der?

6. Hvil­ken li­ten, vilt­vok­s­en­de, blå blomst he­ter Cam­pá­nula ro­tun­difó­lia på la­tin?

7. Hva he­ter kok­ken kjent fra fle­re mat­pro­gram­mer på TV som fra 2009 var eks­pert­kom­men­ta­tor i Tv­nor­ges pro­gram «4-stjer­ners mid­dag»?

8. Hvil­ken øy­grup­pe er den sis­te gjen­væ­ren­de bri­tis­ke ko­lo­ni­en i Stille­ha­vet?

9. Hvil­ken sang av Her­man’s Her­mits har vært brukt i fle­re melke­re­kla­mer?

10. I hvil­ken tra­ge­die mø­ter vi Mer­cutio, en god venn av fa­mi­li­en Mon­ta­gue?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.