Bolt vil pas­se vek­ta

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Usain Bolt står fast på at han gir seg etter årets se­song, men må pas­se på så han ikke får kule­mage når løpe­sko­ene leg­ges på hyl­la.

Ver­dens ras­kes­te mann har nem­lig ved­det på at han skal kla­re å hol­de seg re­la­tivt slank etter kar­rie­reslutt. Selv om stjerne­sprin­te­ren er glad i «det gode liv», øns­ker han ikke å vokse rundt li­vet.

– Jeg har et vedde­mål med ma­na­ger­ne mine. De har gitt meg to år før jeg får mage. Jeg kan ikke la det skje, sier Bolt med et glis i et Bbc-in­ter­vju.

I au­gust er han fa­vo­ritt til å for­sva­re tit­le­ne på 100 og 200 me­ter når fri­idretts-vm ar­ran­ge­res i London. Det blir de­fi­ni­tivt Bolts kar­rie­re­punkt­um, iføl­ge ja­mai­ca­ne­ren selv.

– Alle øns­ker at jeg skal fort­set­te. Men så en­kelt er det ikke. Jeg har gjort det jeg øns­ker. Jeg har gjort det stort i idret­ten, sier Bolt.

– Folk øns­ker bare mer og mer, men som per­son må du be­stem­me at «nå er det nok». Jeg vil ikke fort­set­te og så star­te å tape, for jeg ha­ter å tape, leg­ger han til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.