Ral­ly­fest.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - KJETIL SAMUELSEN

Lør­dag er det du­ket for Ral­ly Sør­land. 12 etap­per langs ind­re vei­er i Mar­nar­dal, Fins­land og Søgne. Og på Sør­lan­dets Trav­park. Der er det byg­get en to kilo­me­ter lang løy­pe, hvor sjå­fø­re­ne blant annet må un­der en bro, gjen­nom krap­pe svin­ger og over to hopp. Topp­has­tig­he­ten gjen­nom løy­pa er på om­trent 160 km/t. Alt rett foran nesa på pub­li­kum. Jeg var med på å tes­te løy­pa tid­li­ge­re i uka. Det var en opp­le­vel­se. Se vi­deo­en på våre nett­si­der, så vet du hvil­ken ral­ly­fest du kan bli med på til lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.