Det­te skjer på fvn.no i hel­gen

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Førs­te lo­kal­opp­gjør

● I etter­mid­dag kl. 15 bar­ker Aren­dal og Jerv sam­men i 1. di­vi­sjon. In­ter­es­sen er stor og bil­let­te­ne få. Der­for er fvn.no et al­ter­na­tiv.

Start i nytt topp­opp­gjør

● Søn­dag kl. 18.00 kom­mer Ul­lens­aker/ki­sa til Sør Are­na. De lig­ger foran Start på ta­bel­len. Følg kam­pen på fvn.no.

Stren­de­ne ryd­des

Føl­ger sør­len­din­ge­ne opp­ford­rin­gen og går mann av huse for å pluk­ke søp­pel i skjær­går­den? Det kan du fin­ne ut på fvn.no i hel­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.