Har la­get mu­sikk­vi­deo nr. 250

Faedrelandsvennen - - KULTUR - JAR­LE R. MARTINSEN

Lin­des­nes trekk­spill­klubb har mu­li­gens nor­ges­re­kord etter at de nå har la­get sin mu­sikk­vi­deo num­mer 250.

– Vi er i alle fall tre på topp, me­ner primus motor i ban­det, At­ti Eik­aas.

Inn­spil­lin­gen til den sis­te vi­deo­en skjed­de på bas­seng­kan­ten på Gran Ca­na­ria ny­lig og el­lers både i Ro­ga­land, Aus­tog Vest-ag­der og i Strøm­stad og Göte­borg.

På den nye dvd-en er det 21 mu­sikk­vi­deo­er og en re­por­ta­sje om klub­ben la­get av Fro­de Ve­stad.

– Vi star­tet opp med mu­sikk­vi­deo­pro­duk­sjon i 1992 og har holdt på jevnt og trutt si­den den gang, for­tel­ler Eik­aas.

Om ikke len­ge kom­mer nok en cd-pla­te fra dem. Og nå ven­ter fle­re kon­ser­ter.

– Ut over som­mer­en skal vi spil­le fle­re ste­der på Sør­lan­det. Nå i hel­ga drar klub­ben opp til show i Ting­hal­len i Vi­borg i Dan­mark, sier Eik­aas.

FOTO: KIEM LOLAND

Opp­ta­ke­ne av mu­sikk­vi­deo num­mer 250 skjed­de blant an­net på Gran Ca­na­ria.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.