 Fen­ni­kel­frø

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Fi­ber ba­lan­se­rer stoff­skif­tet og hjel­per for­døy­el­sen – og fen­ni­kel­frø er propp­ful­le av fi­ber. I noen kul­tu­rer er det tra­di­sjon for å spi­se fen­ni­kel­frø etter hvert mål­tid. Det­te mot­vir­ker luft i ma­gen og opp­blåst­het.

Tar­men og for­døy­el­sen har stor be­tyd­ning for vårt vel­være. Om ma­gen og for­døy­el­sen ikke fun­ge­rer nor­malt, kan vi opp­le­ve opp­blåst­het, opp­støt, ube­hag og ut­mat­tel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.