25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

6. MAI 1992

●● Skatte­sny­te­ri­et i vest-ag­der er tjue­dob­let. Det har fyl­kes­skatte­sje­fen av­slørt når det slåes fast at be­drif­ter unn­dro 241 mil­lio­ner kro­ner i skatt i fjor. Sam­ti­dig går kem­ner Egil Bjør­gum i Kris­tian­sand inn for at skatte­sny­te­re bør fra­tas øl­ser­ve­ring. Han er lei av å se at de­ler av ho­tell- og res­tau­rant­bran­sjen i Kris­tian­sand unn­drar seg skatt. Nå går han inn for at be­drif­ter som sny­ter på skat­ten skal mis­te skjen­ke­be­vil­lin­gen. Han har bedt Skatte­di­rek­to­ra­tet ut­re­de om det er hjem­mel for en slik inn­dra­gel­se. Når det gjel­der skatte­unn­dra­gel­se­ne i Vest-ag­der, sier fun­ge­ren­de fyl­kes­skatte­sjef To­re Didrik­sen føl­gen­de: – En sen­sa­sjon. Mer vil han ikke si, ikke en­gang om sa­ke­ne er po­liti­an­meldt. Van­lig­vis av­dek­ker fyl­kes­skatte­sje­fen unn­dra­gel­ser på 10-15 mil­lio­ner kro­ner i året.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.