Andor Ren­strøm er 90 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT - NTB

●● Tid­li­ge­re kap­tein Andor Ren­strøm, Bjørne­bak­ken 27, 4631 Kris­tian­sand, fyl­ler 90 år 6. mai.

Ju­bi­lan­ten er tid­li­ge­re kap­tein i Luft­for­sva­ret, og tje­neste­gjor­de som in­struk­tør og læ­rer ved Luft­for­sva­rets tek­nis­ke sko­le på Kje­vik. Han har også vært skri­bent og il­lust­ra­tør i Ven­ne­sla Ti­den­de. Hobby­en er tre­skjæ­ring.

Andor Ren­strøm er også skulp­tør, og har ut­ført et bronse­re­li­eff av fly­ge­ren Bernt Bal­chen plas­sert i lei­ren på Kje­vik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.