360.000 sti­pend­kro­ner til Ag­der-ut­øve­re

Faedrelandsvennen - - SPORT - SOLVEIG PEDERSEN, for Olym­pia­top­pen Sør

En rek­ke sør­len­din­ger fikk ons­dag hvert sitt idretts­sti­pend på 45.000 kro­ner.

Spare­ban­ken Sør Idretts­sti­pend er et nytt sti­pend som de­les ut i sam­ar­beid med de tre idretts­kret­se­ne i Vest-ag­der, Aust-ag­der og Tele­mark. An­led­nin­gen var Olym­pia­top­pen Sørs kon­fe­ran­se «Etis­ke per­spek­ti­ver i idret­ten» på UIA Kris­tian­sand. Fra Ag­der fikk dis­se sti­pend

Ama­lie Sæ­ten, KIF Fri­idrett

● Ha­keem

Te­land, Kris­tian­sand Padle­klubb

● Jam­s­hid Naza­ri, bok­ser i AIK Lund

● Ing­vild Mein­seth, Sø­rild

● Mar­kus Olim­stad, Åm­li, er med­lem i K-town Brett­grup­pe i Tveit IL, Kris­tian­sand.

● Tvil­ling­brød­re­ne Mads og To­mas Mat­hi­sen, Ri­sør seil­for­ening. Tvil­lin­ge­ne fikk sam­let 45.000 kro­ner i sti­pend.

● Mat­hias Bernt­sen, Dristug IL, sand­vol­ley­ball.

Kris­tof­fer Hal­vor­sen, KCK

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.