Vi kjen­ner fryk­ten for at det skal skje noe.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

For halv­an­net år si­den for­svant dat­te­ren de­res. Hun ble fun­net død ved Søg­ne-elva. To uker se­ne­re er­kjen­te en 14 år gam­mel gutt å ha drept hen­ne. For­eld­re­ne kan ikke for­stå at de stren­ge sik­ker­hets­til­ta­ke­ne rundt gut­ten som drep­te hen­ne nå blir opp­he­vet.

Foto: JACOB BUCHARD

For­eld­re­ne til Al­ma Gab­rie­la, Ru­ne og Ni­na Kn­ut­sen fø­ler at ting­ret­ten ikke har tatt inn over seg al­vo­ret i sa­ken og fa­ren for gjen­ta­kel­se. Al­ma Gab­rie­la Kn­ut­sen ble bare 14 år gam­mel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.