FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Hamre­san­den

● Hamre­san­den er en grunn­krets i Tveit, men for­bin­des med cam­ping og strand.

● Hamre­san­den er om­rå­det fra Gro­vi­ka og opp langs Tov­dals­elva, samt slet­ta un­der Mone­heia.

● Det er fle­re cam­ping­plas­ser og ho­tell i om­rå­det, og be­ty­de­li­ge area­ler lei­es ut til dis­se av Kristiansand kom­mu­ne.

● Fri­om­rå­det mot fugle­øy­na og stran­da ved Hamre­san­den-buk­ta, er kom­mu­nen an­svar­lig for.

● Hamre­san­den var en av Norges flot­tes­te som­mer­de­sti­na­sjo­ner for noen ti­år si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.