Thun­berg leg­ger opp – igjen

Ti­den er igjen in­ne for å skif­te bei­te for Stein Thun­berg. Etter 20 år med brukt og antikk aner ikke den gam­le Start­kjem­pen hva han skal til med.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: LARS HOLLERUD lars.hollerud@fvn.no

– Kan hen­de set­ter jeg meg på en benk nær­me­re Mar­kens, und­rer 62-årin­gen, som ofte har vært å se på en stol uten­for Skip­per­gata 53.

Det er der han har dre­vet hu­set med det rare i si­den 1997.

El­ler Skip­per­gata Antikk og Brukt­han­del, som den of­fi­si­elt he­ter, bu­tik­ken som til­byr rik­hol­di­ge ek­semp­la­rer på noe som har vært.

GULL

Men nå er det slutt, også på den kar­rie­ren, for man­nen som man­ge hus­ker for 28 A-lands­kam­per for Nor­ge, to se­rie­mes­ter­skap i lø­pet av 274 kam­per for Start og to mål i cup­fi­na­len – ikke for Start, men for Sk­eid, i 3–1-sei­e­ren over Vi­king i 1974.

«Sten­ger snart!» «Alt skal vekk!», står det skre­vet med kritt på tav­le uten­for bu­tik­ken. Og ikke nok med det: Hu­set er også til salgs.

– Det ide­el­le vil­le vært om kom­mu­nen kjøp­te alt sam­men. Rub­bel og bit. Det skal jeg spør­re dem om. Folk drar jo til VestAg­der-mu­se­et på Kongs­gård for å se gam­le hus og ting fra Kristiansand. Her kan de se et gam­melt hus med masse­vis av gam­le ting midt i byen, sier Thun­berg, som sta­dig har tatt jobb som guide i egen bu­tikk når cruise­tu­ris­ter kom­mer inn­om.

– De hand­ler lite. Men du ver­den som de kik­ker og spør.

Ofte vi­ser han dem bak­går­den også, un­der det di­gre plomme­tre- et, der det mes­te er som det all­tid har vært av ting og tang.

Stein Thun­berg, som kom­mer fra No­tod­den og også har spilt fot­ball for Snøgg, gir seg ikke som an­tikk­sel­ger for­di han er ut­slitt.

TRUMP

– Den­ne job­ben har ikke vært spe­si­elt lu­kra­tiv. Og ikke kan jeg si som Do­nald Trump, at han ikke ante at job­ben vil­le bli så slit­som.

Til gjen­gjeld har den stort sett vært lyst­be­tont.

Mest for­di Thun­berg bare går på jobb når han har lyst.

Det vil si nes­ten hver dag fra kl. 11 til 14. And­re gan­ger er det helt stengt. Da har inne­ha­ve­ren vært opp­tatt med for ek­sem­pel bar­ne- barn el­ler ka­jakk.

– Li­vet har mye å by på, sier man­nen som noen kjen­ner fra Vågs­bygd Sport og G-sport i Kristiansand.

– Men hva det blir til nå, aner jeg ikke. Sånn har det all­tid vært med meg når jeg har slut­tet med noe.

– Noe du vil sav­ne fra an­tikk­bu­tik­ken?

– Jeg vil sav­ne det å sit­te uten­for.

ALLE FOTO: LARS HOLLERUD

Kjent syn uten­for Skip­per­gata 53.

ARKIVFOTO

Foran (f.v.) Au­dun Myh­re, Roy Amund­sen, Thor Ei­nar An­der­sen, Thorg­ny Svens­sen, Cay Ljos­dal, Hel­ge Hau­gen og Hel­ge Sku­seth. Bak (f.v.) Stein Thun­berg, Trond Pedersen, Svein Mat­hi­sen, Rei­dar Flaa, Svein Kalaas, Sven Ot­to Birke­land, Pre­ben Jør­gen­sen og tre­ner Kar­s­ten Jo­hann­es­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.