Til syke­hus etter ulyk­ke på riks­vei 9

Faedrelandsvennen - - NYHETER - HENRIK IHME CHRISTINA ØSTTVEIT

En bil­fø­rer ble frak­tet til syke­hus etter at bi­len smalt inn i fen­de­ren på riks­vei 9 sent lør­dag kveld.

Po­li­ti, am­bu­lan­se og brann­ve­sen var alle på plass ved Fenne­foss bru etter at det kom mel­ding om tra­fikk­ulyk­ken klok­ka 23.33.

– Bil­fø­rer kjø­res til syke­hus for vi­de­re be­hand­ling. Pas­sa­sjer kjø­res til lege­vakt for kon­troll, meld­te po­li­ti­et en stund se­ne­re.

Po­li­ti­et meld­te først om at to bi­ler var in­volvert, men det vis­te seg kun å være én bil.

Ope­ra­sjons­le­der Ey­vind For­mo opp­ly­ser at det ikke er mis­tan­ke om rus­kjø­ring.

– Sjå­fø­ren har fått be­slag­lagt fø­rer­kor­tet, sa For­mo søn­dag mor­gen. Det opp­ret­tes sak på for­hol­det.

FOTO: KJELL RU­NE STRØMSTAD

Her står den ene av de in­volver­te bi­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.