Syk­list al­vor­lig ska­det etter velt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORBJØRN WITZØE HENRIK IHME

En per­son ble lør­dag etter­mid­dag flydd til Stav­an­ger uni­ver­si­tets­syke­hus etter en tra­fikk­ulyk­ke i Søg­ne.

Ulyk­ken skjed­de på Fyl­kes­vei 302 ved Tron­stad­van­net. Den skad­de er en syk­list som vel­tet. Det er in­gen­ting som ty­der på at and­re tra­fi­kan­ter var in­volvert.

Po­li­ti­et meld­te klok­ka 17 at de had­de klar­lagt iden­ti­te­ten til den ska­de­de. Det er en mann i 40-åre­ne fra dis­trik­tet. Fa­mi­li­en er vars­let.

Stav­an­ger uni­ver­si­tets­syke­hus opp­lys­te til Fædre­lands­ven­nen lør­dag kveld at man­nen, som er født i 1975, er al­vor­lig ska­det, men i sta­bil til­stand.

Po­li­ti­et har fått in­for­ma­sjon fra syke­hu­set som sier at ska­de­ne ikke er livs­tru­en­de. Syk­lis­ten var be­visst­løs etter fal­let.

Po­li­ti­et meld­te om ulyk­ken klok­ka 14.34, men var fort­satt på ste­det like over klok­ka 16.

– Vi gjør un­der­sø­kel­ser på ste­det. Vi har fort­satt ikke iden­ti­te­ten til den ska­de­de, sa ope­ra­sjons­le­der Geir An­der­sen til Fædre­lands­ven­nen da.

Po­li­ti­et opp­ret­ter sak på for­hol­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.