10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

8. MAI 2007

●● In­ger Jarls­by (74) har lagt ut Kris­tian­sands fi­nes­te ei­en­dom for salg. Hun kre­ver at ei­en­dom­men be­va­res som den er. – Jeg har bodd her i 34 år, og det har vært en fan­tas­tisk tid, sier In­ger Jarls­by. Den pen­sjo­ner­te lek­to­ren har lagt ut hu­set sitt i Grønne­hav ha­ven på And­øya i Kristiansand for salg, og pris­an­tyd­nin­gen er på 17,5 mil­lio­ner kro­ner. Ei­en­dom­men lig­ger yt­terst på øya og har ut­sikt mot ha­vet. H Hun sier nei til å sel­ge til spe­ku­lan­te ter og vil ikke ha fire to­manns­bo­li­ger på den sto­re tom­ta. – For meg er det vik­tig å be­va­re­tom­ten slik den er i dag. Jeg vil ik ikke ha noen ten­nis­bane på ple­nen foran her,he sier Jarls­by og bryr seg ikke om be­grensn grens­nin­ge­ne gir seg ut­slag i pri­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.