DØDSFALL

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Hå­kon Karl­sen, Man­dal Syke­hjem/skjern­øy, døde 29. april, 95 år gam­mel. Be­gra­vel­se fra Man­dal ka­pell tirs­dag 9. mai. Thel­ma Njer­ve, Lin­des­nes om­sorgs­sen­ter, døde 29. april. 85 år gam­mel. Be­gra­ves fra Span­ger­eid kir­ke tirs­dag 9. mai. Ernst Inge Mor­ten­sen, Lillesand, døde 29. april. Be­gra­ves fra Vest­re Mo­land kir­ke tirs­dag 9. mai. Er­ling Jen­sen, døde 27. april. Be­gra­vel­se ved Ul­lens­aker kir­ke tirs­dag 9. mai.

Olaf Ben­ni Sø­ren­sen, Gjer­da­len, døde 29. april. Bi­set­tes i Flo­stad kir­ke ons­dag 10. mai

Solveig Rønning, Fry­den­borg­sen­te­ret Ri­sør, døde 30. april. Be­gra­ves fra Søn­de­led kir­ke ons­dag 10. mai.

Jou­ko Il­ma­ri Kur­jen­ni­e­mi, SSK/

Man­dal, døde 27. april, 72 år gam­mel. Be­gra­ves fra Man­dal ka­pell ons­dag 10. mai.

Hel­ge John Ry­lands­holm, Ber­gen/far­sund, døde 26. april. Etter Hel­ge Jo­han sitt øns­ke vil minne­stun­den fin­ne sted i still­het.

Ragn­hild Eli­sa­beth Sølv­berg, Ul­le­vål syke­hus, døde 28. april. Be­gra­ves fra Fjæ­re kir­ke fre­dag 12. mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.