25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

8. MAI 1992

●● Russe­fei­rin­gen er i gang. Og det til gagns! Kon­su­met av øl blant rød- og blå­kled­de ung­dom­mer er så stort at man­ge mø­ter be­ru­set til un­der­vis­nin­gen. En li­ten rund­tur i kan­ti­nen på «Kat­ta» var et trist syn. Halv­ful­le russ satt neds ned­slø­vet rundt bor­de­ne. Ån­den for­tal­te sitt om hva som had­de skjedd nat­ten i for­vei­en. Det gjor­de også tom­me og halv­ful­le øl­flas­ker som stod plas­sert rundt bi­le­ne på par­ke­rings­plas­sen ved sko­len. I en av bi­le­ne lå en russ, og skole­elev, og sov ut ru­sen. Han had­de ikke klart å våk­ne tids­nok til førs­te time. – Det hen­der at russ går rett fra fest til un­der­vis­ning på sko­len, og når sant skal sies er n nok man­ge russ be­ru­set når de an­kom­mer k klasse­rom­met, inn­røm­mer Mai­ken Han­sen, a ak­sjons­le­der for rødrus­sen på «Kat­ta».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.