FAKTA

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Bygge­skikk­pris 2015

● Bo­lig­om­rå­det på Hei­stad fikk Pors­grunn kom­mu­nes bygge­skikk­pris i 2015.

● Be­grun­nel­sen var blant an­net at de syv hu­se­ne har et en­het­lig preg selv om de va­rie­rer i form, bruk av over­flate­ma­te­ria­ler og far­ger. Byg­nin­ge­ne har in­di­vi­du­el­le for­skjel­ler der det er mu­lig og lik­het der det trengs. Ko­mi­te­en la vekt på at det fer­di­ge re­sul­ta­tet sti­mu­le­rer til en mer hel­het­lig tan­ke rundt ar­ki­tek­tur og at hele om­rå­der i byer og tett­ste­der får et ster­ke­re ar­ki­tek­to­nisk preg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.