Mann til syke­hus med al­vor­li­ge ska­der

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MADS OMMUNDSEN

En mann i 20-åre­ne ble al­vor­lig ska­det etter å ha kra­sjet inn i fjell­veg­gen på fyl­kes­vei 42 i Froland man­dag mor­gen.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om tra­fikk­ulyk­ken klok­ka 06.43.

– En bil har vært in­volvert i en tra­fikk­ulyk­ke. Nød­eta­te­ne er sendt til ste­det, meld­te ope­ra­sjons­le­der da.

Ulyk­ken skjed­de mel­lom Sve­nes og Myk­land ved et sted som he­ter Øy­gar­den. Bi­len skal ha kom­met ut av en sving og så truf­fet fjell­veg­gen.

– Det har vært et kraf­tig sam­men­støt. Sjå­fø­ren av bi­len, en mann i 20-åre­ne, ble sit­ten­de fast­klemt, for­tel­ler skade­steds­le­der i po­li­ti­et, Marthe Hau­gen.

Brann­ve­se­net bruk­te cir­ka én time på å få fri­gjort sjå­fø­ren.

– Han var hele ti­den ved be­visst­het, sier Hau­gen.

Hun om­ta­ler man­nens ska­der som al­vor­li­ge. Han ble fløy­et med he­li­kop­ter rett til Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus.

Vei­en var stengt på skade­ste­det en pe­rio­de.

FOTO: BAARD LAR­SEN, FROLENDINGEN

Man­nen satt fast­klemt i nes­ten en time før brann­ve­se­net klar­te å få ham ut av bi­len via ba­ga­sje­rom­met.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.