FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Oa­sen sko­le

● Oa­sen sko­le har i dag sko­ler på Bir­ke­lid i Song­da­len (størst med 240 ele­ver), i Mandal og på Strøm­me. Sko­le i Vågs­bygd er un­der plan­leg­ging.

● Oa­sen sø­ker om grunn­sko­le med 180 plas­ser i Vennesla og Flekke­fjord.

● Oa­sen sko­le ei­es av Oa­sen bi­bel­sen­ter, Hå­nes Fri­kir­ke og Fi­ladel­fia Kris­tian­sand.

● Vennesla har pr dato to of­fent­li­ge ung­doms­sko­ler og syv barne­sko­ler, i til­legg til vi­dere­gå­en­de sko­le og to pri­va­te vi­dere­gå­en­de sko­ler.

● Det er cir­ka 1800 grunn­skole­ele­ver i kom­mu­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.