En mill. barn har rømt fra vold

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Over en million barn har flyk­tet fra Sør-sudan, hvor vol­de­lig­he­ter her­jer lan­det, iføl­ge FNS barne­fond UNICEF og flykt­ning­kom­mis­sær UNHCR.

Barn ut­gjør over 60 pro­sent av flykt­nin­ge­ne fra Sør-sudan, he­ter det i en fel­les ut­ta­lel­se fra barne­fon­det UNICEF og UNHCR, FNS høy­kom­mis­sær for flykt­nin­ger.

– Det gru­som­me fak­tum at nær ett av fem barn i Sør-sudan har blitt tvun­get til å flyk­te fra sine hjem, vi­ser hvor øde­leg­gen­de kon­flik­ten har vært for lan­dets mest sår­ba­re, sier UNICEFS re­gion­di­rek­tør for øst­li­ge og sør­li­ge Afri­ka, Lei­la Pakka­la.

De fles­te flyk­ter til Ugan­da, Ke­nya, Etio­pia og Sudan. I til­legg er over en million in­ternt for­dre­vet i Sør-sudan.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.