141 på­gre­pet i Paris etter sam­men­støt med po­li­ti­et

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Fransk po­li­ti bruk­te natt til man­dag tåre­gass mot mas­ker­te de­mon­stran­ter i Paris som pro­te­ster­te mot pre­si­dent­val­get. Over 140 per­soner ble på­gre­pet.

Det skal ha vært fle­re de­mon­stra­sjo­ner i uli­ke nabo­lag rundt Paris’ størs­te kirke­gård Pè­re Lachai­se.

Man­dag mor­gen var fort­satt ni per­soner i va­re­tekt, ho­ved­sa­ke­lig til­talt for hær­verk.

I lø­pet av valg­kam­pen har en­kel­te anar­kist­grup­per og grup­per fra ytre venst­re holdt vol­de­li­ge de­mon­stra­sjo­ner mot bå­de valg­vin­ner Em­ma­nu­el Macron og hans mot­kan­di­dat Ma­ri­ne Le Pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.