Øya Film AS

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

● Re­gist­rert i Brønn­øy­sund­re­gist­re­ne 22. de­sem­ber 2015.

● Eid av Thel­max AS (67 pro­sent) og Sub­stans Film AS (33 pro­sent).

● Tid­li­ge­re dag­lig leder: Kris­ti­an Mos­vold

● Tid­li­ge­re styre­le­der: Dan

Korne­li

● Ny styre­le­der: Stef­fan Strand­berg

● Ny dag­lig leder: Dan Korne­li

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.