fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

70 år

Ka­ren Richens, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 70-års­da­gen. Hil­sen fra fa­mi­li­en på Mos­by og Strai.

5 år

Ailo Søn­drol Even­sen, Kris­tian­sand. Ju­hu for ver­dens bes­te Ailo som blir 5 år 9. mai! Vi er så gla­de i deg og gle­der oss til å fei­re. Klem og kos fra Ei­la, Eli­da, mam­ma og pap­pa.

20 år

Mar­tin Pet­ter­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen, Mar­tin. Hå­per den blir kjempe­fin. Glad i deg.

4 år

Gud­run Kas­per­sen Nord­li, Søg­ne. Gra­tu­le­rer mas­se med da­gen fine tøt­ta vår­es! Mam­ma og pap­pa els­ker deg til må­nen og til­ba­ke og vi gle­der oss over deg hver dag! Stor klem fra oss og Alex.

13 år

Fred­rik Grødum, Song­da­len. Hipp hipp hur­ra for ten­årin­gen gut­ten vår, Fred­rik, som fyl­ler 13 år i dag. Du er en fan­tas­tis­ke fin gutt og vi øns­ker deg en kon­ge dag. Hil­se­ner fra Marthe, Katri­ne, mam­ma, pap­pa og res­ten av fa­mi­li­en.

4 år

Nora Thor­sen

Om­land, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mas­se med 4-års­da­gen ver­dens bes­te Nora! Vi er så stol­te av deg, du er ei sol­strå­le med kom­men­ta­rer på lur og lat­ter som smit­ter! Kjempe­glad i deg jen­ta vår! Klem Han­na, mam­ma og pap­pa!

10 år

Mat­hil­de Kjær Langeid, Val­le. Vi gra­tu­le­rer her­li­ge snil­le Mat­hil­de med 10-års­da­gen i dag. Du er ei su­per store­søs­ter og fot­ball­jen­te! Vi gle­der oss til fei­ring i kveld. Hil­sen mor­mor og mor­far i Søg­ne og go­me i Val­le.

3 år

Syn­ne Sang­vik, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Syn­ne Sang­vik som fyl­ler 3 år 9. mai. Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

9 år

To­mine H. Strand, Mandal. Hipp hur­ra for vår bes­te To­mine som fyl­ler 9 år i da. Da­gen ble fei­ra søn­dag med fa­mi­li­en. Hå­per du får en fin dag på da­gen din. Mas­se hil­se­ner fra mor­mor, beste­far, on­kel Pre­ben og tan­te Ma­le­ne.

2 år

Nora Rike Grei­bes­land, Vennesla. I dag, tirs­dag 9. mai, fyl­ler den­ne skøy­er­jen­ta 2 år. Nora sprud­ler av gle­de og gir de bes­te klem­me­ne. Gra­tu­le­rer med da­gen! Fra Sa­ra, Mar­kus, mam­ma og pap­pa.

9 år

Wil­liam Molle­stad, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen kjæ­re fot­ball­gut­ten vår. Du er en fan­tas­tisk flott gutt og du har et hjer­te av gull. Vi gle­der oss til fa­mi­lie­sel­skap på søn­dag. Glad i deg klem­mer fra Chris­top­her, pap­pa og mam­ma

2 år

Lin­ne Nord­gaard

Helge­land, Kris­tian­sand. Hur­ra for vår strå­len­de god­jen­te, Lin­ne, som blir 2 år. Du har all­tid et smil og en klem å gi, og vi er vel­dig gla­de i deg! Gode klem­mer fra mam­ma, pap­pa, store­søs­ter Sine og hunde­søs­ter Thel­ma :)

8 år

Mathea So­lås.

Vi vil gra­tu­le­re fa­vo­rittjen­ta vår, Mathea So­lås fra Enges­land med 8-års­da­gen 9. mai. Hå­per du får en fin dag. Vi er kjempe­glad i deg! Klem­mer fra Skimt, Ør­jan, mam­ma og pap­pa.

1 år

Ju­lie Marie Mo. Gra­tu­le­rer med da­gen til vår lil­le prin­ses­se. Du vokser og blir stor. Hil­ser til fa­mi­li­en i Kris­tian­sand og Mandal. Hil­sen to stol­te store­brød­re, Oli­ver og Mats samt mam­ma og pap­pa.

7 år

Elias Hø­ge­tveit, Vennesla. Vår fan­tas­tis­ke go'gutt, Elias, fyl­ler 7 år i dag! Den­ne da­gen har du sett fram til len­ge. Du har et hjer­te av gull! Vi els­ker deg og dine her­li­ge på­funn! Var­me klem­mer fra Gab­ri­el, mam­ma og pap­pa.

7 år

Emi­ly Pil­gaardE­ge­nes, Kris­tian­sand. Vi gra­tu­le­rer ver­dens bes­te Emi­ly som fyl­te 7 år i dag! Mam­ma, pap­pa og Dora er så glad i deg.

6 år

Mar­tin Om­dal. Gra­tu­le­rer så mye med 6-års­da­gen din! Vi gle­der oss mas­se til å fei­re deg. Man­ge klem­mer fra Mats, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.