10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

9. MAI 2007

●● Med noen klikk kan du nå få til­gang til et om­fat­ten­de ar­kiv av bil­der, skild­rin­ger og fil­mer fra

2. ver­dens­krig i Nor­ge. – De som kan for­tel­le om hva som skjed­de blir jo grad­vis borte. Der­for er det vik­tig å ta vare på Nor­ges krigs­his­to­rie, sier re­dak­tør for nett­ste­det, Bjørn Enes. På nett­ste­det ne­veragain.no har Stif­tel­sen Ar­ki­vet i Kris­tian­sand, Norsk Hjemme­front­mu­se­um, Ho­lo­caust­sen­te­ret i Oslo, Nord­sjø­fartmu­se­et i Te­la­våg og Stif­tel­sen Hest­man­den i Kris­tian­sand gått sam­men om å gjø­re stoff fra 2. ver­dens­krig lett til­gjen­ge­lig. Her er det do­ku­men­tar­fil­mer, blant an­net om rus­s­er­fan­ge­nes skjeb­ne i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.