Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ken far­ge kan man lett tro at Nor­ges nest størs­te is­bre har?

2. Hva slags spa­get­ti­saus får du hvis du bla­der egg, ba­con, flø­te, par­me­san og pep­per?

3. Hva he­ter re­gis­sø­ren, for­fat­te­ren og skue­spil­le­ren som re­gis­ser­te se­ri­en Ber­li­ner­pop­le­ne for NRK og i 2010 ble kunst­ne­risk leder på Tea­ter Ib­sen?

4. I hvil­ket fyl­ke lig­ger Kongs­vin­ger?

5. Hvil­ken norsk ho­tell-kjen­dis er sønn av en tid­li­ge­re nor­ges­mes­ter i bry­ting og star­tet sin kar­rie­re som jord­bærsel­ger på Pors­grunn torg?

6. Hva het den førs­te atom­ubå­ten?

7. Hvor man­ge pro­sent av Nor­ges are­al ut­gjør Horda­land, 4, 8 el­ler 10%?

8. Hva er plett?

9. Hva he­ter Po­lens lengs­te elv?

10. Hvem har skre­vet om den pre­ten­siø­se dra­ma­tur­gen Bror Tele­mann i boka ”Stille da­ger i Mixing Part”?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.