Fakta

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Nye Oslo Luft­havn

● Åp­net som ny ho­ved­fly­plass i 1998. Den gang med en ka­pa­si­tet på 17 mil­lio­ner pas­sa­sje­rer år­lig

● Den nye pi­ren og de­len av luft­hav­nen åp­net 27. april 2017. I dag skal luft­hav­nen kun­ne hånd­te­re rundt 32 mil­lio­ner rei­sen­de hvert år

● Pris: 14 mil­li­ar­der

● An­tall kvad­rat­me­ter er ut­vi­det fra 117.000 til 265.000

● 21 bu­tik­ker

● 27 restauranter

● 10 kios­ker

● 11 nye sik­ker­hets­slu­ser, to­talt 30

● 40 nye inn­sjek­kings­auto­ma­ter

● 34 nye inn­sjek­kings­skran­ker

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.