Nå er Ibra­him en­de­lig spille­klar for Start

Faedrelandsvennen - - SPORT - ØYSTEIN JOREM

– Jeg vet nes­ten ikke hva jeg skal si, sier den ny­bak­te Start-spil­le­ren Abu­ba­kar Ibra­him etter at spille­til­la­tel­sen en­de­lig er i or­den.

Abu­ba­kar Ibra­him har trent knall­hardt i vin­ter og spil­te i tre­nings­kam­pe­ne til Start før se­song­start, men spille­til­la­tel­sen fra NFF lot ven­te på seg.

For­sin­kel­sen skyl­des en sak mel­lom en tu­ni­sisk og en ni­ge­ri­ansk klubb. Fi­fa ble kob­let inn, og det in­ter­na­sjo­na­le for­bun­det døm­te den tu­ni­sis­ke klub­ben til å fri­gi Ibra­him.

Men man­dag mor­gen kom til­la­tel­sen fra NFF. En glad Ibra­him sier til klub­bens hjemme­side at det har vært hardt å se på at de and­re spil­ler­ne spil­te uten å kun­ne bi­dra selv.

– Nå fø­les det nes­ten som førs­te gang jeg sig­ner­te en kon­trakt. Gle­den er så stor. Det har vært hardt å se gut­te­ne spil­le uten å kun­ne bi­dra. Sam­ti­dig har det vært bra at la­get har gjort det så bra. Jeg kan for­sik­re at for­men min er god. Jeg har lo­vet meg selv og la­get å tre­ne godt for å være klar så snart mu­lig­he­ten er det. Nå gle­der jeg meg til å være med å bi­dra, sier Abu til ikstart.no.

ARKIVFOTO

Abu­ba­kar Ibra­him har ven­tet len­ge på å bli spille­klar til ob­li­ga­to­ris­ke kam­per for Start.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.