Iu­el må­ne­dens ut­øver i Euro­pa

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Ama­lie Iu­el er kå­ret til den bes­te kvin­ne­li­ge ut­øve­ren i Euro­pa for april av det euro­pe­is­ke fri­idretts­for­bun­det. Tyr­ving-jen­ta sat­te norsk re­kord på 400 me­ter hekk med 55,38 un­der et stev­ne i Loui­sia­na

8. april, og det var det­te lø­pet som ble av­gjø­ren­de. I til­legg til at hun for­bed­ret sin egen nors­ke re­kord, var ti­den også års­bes­te i ver­den. Til fri­idrett.no sier hun at hun sy­nes det var over­ras­ken­de og gøy bare å bli no­mi­nert. – Da jeg fikk be­skjed om at jeg had­de vun­net, kom det som enda en ge­di­gen over­ras­kel­se. Jeg had­de ald­ri trodd at jeg vil­le få fle­re stem­mer enn så gode ut­øve­re som Daf­ne Schip­pers og Ani­ta Már­ton, som jo er gull­me­dal­je­vin­ne­re fra VM og EM, sier Iu­el, som leg­ger til at ut­mer­kel­sen gjør hen­ne su­per­mo­ti­vert til å fort­set­te å pres­te­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.