Kif-ut­øver sat­te al­ders­re­kord i dis­kos

Faedrelandsvennen - - SPORT - IN­GER B. STEINS­LAND, for KIF Fri­idrett

Fa­bi­an Wein­berg fra KIF Fri­idrett slet­tet i hel­ga en 21 år gam­mel re­kord da han kas­tet 57,20 me­ter i dis­kos.

Det var i for­bin­del­se med søn­da­gens stev­ne på Log­ga­ne sta­dion at 15-årin­gen Fa­bi­an Wein­berg fra Kris­tian­sand IF sat­te al­ders­re­kord i G16-klas­sen. Fa­bi­an per­set med over 4,5 me­ter med den 1.5 kg tun­ge dis­ko­sen. Den gam­le re­kor­den på 57,00 m sat­te Rune Jo­han­sen fra Sør­fjell i 1996.

Fa­bi­an har tid­li­ge­re i år kva­li­fi­sert seg til EYOF (Euro­pean Youth Olym­pic Ga­mes) i dis­kos.

FOTO: PRI­VAT

Fa­bi­an Wein­berg (15) i ak­sjon med den 1,5 kilo tun­ge dis­ko­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.