Kjør­te 176 mil for å vin­ne

Faedrelandsvennen - - SPORT - RICHARD EKHAUGEN, for Sør­lan­dets Trav­park

Tr­av­tre­ner Jo­han Kringe­land Erik­sen til­bake­la 1762 kilo­me­ter i bil på tre da­ger for å kus­ke sine hes­ter. Be­løn­nin­gen ble to sei­re og èn andre­plass.

Fra sin base på Fri­voll Trav­bane i Grimstad til­bake­la den unge sør­land­stre­ne­ren en real ma­ra­ton­helg, som alt­så ble kro­net med to tri­um­fer. Fre­dag reis­te Kringe­land Erik­sen til Jarls­berg Trav­bane hvor stall­hes­ten År­dals Ble­sa sik­ret seg kar­rie­rens førs­te tri­umf da hun vant på ny re­kord 1.31,4/2100 me­ter.

Lør­dag sat­te 22-årin­gen kur­sen mot Forus Trav­bane i Stav­an­ger hvor han kus­ket fro­lands­hes­ten Charm El­den inn til sterk andre­plass i V75. Hel­gen ble av­slut­tet med lang­tur til Bi­ri Trav­bane ved Gjøvik, hvor stall­hes­ten Kol­nes Tom ga lønn for stre­vet ved å sik­re seg den førs­te tri­um­fen etter at han kom inn på stal­len til Kringe­land Erik­sen.

– Kol­nes Tom trøb­let litt bak start­bi­len i dag, men av­slut­tet vel­dig fint, fast­slo kus­ken. Fa­si­ten for ma­ra­ton­hel­gen ble der­med to sei­re og en andre­plass på tre star­ter og 62. 000 kro­ner inn­kjørt for den dyk­ti­ge tre­ne­ren og kus­ken.

Fre­dag ble det sei­er også for sør­len­din­gen Ma­ri­us Høitomt. Tveit-gut­ten, som den­ne som­mer­en er fer­dig på trav­tre­ner­sko­len og star­ter opp sin egen virk­som­het sam­men med fa­ren Ei­rik, kus­ket «egen­t­ren­te» Thai Pro­fit inn til sei­er på ny re­kord 1.13,3a/1609 me­ter. Valla­ken står, lik alle and­re trav­stu­den­ters hes­ter, med læ­rer Glenn Kra­mer Sten­berg som an­svar­lig tre­ner, men det er Høitomt jr. som har det dag­li­ge an­sva­ret for 5-årin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.