Chipso­man.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG - HARD NODELAND RIC-

Jeg vet ikke om det er en of­fi­si­ell dia­gno­se, men at av­hen­gig­he­ten er re­ell, det er sik­kert. Jeg snak­ker selv­sagt om de kryd­re­de, kna­sen­de, dei­li­ge ski­ve­ne av po­te­ter sprø­stekt i mat­olje. De som du sjel­den kan åpne en pose av, uten å spi­se hele inn­hol­det. De som inne­hol­der den per­fek­te kom­bi­na­sjo­nen av ka­lo­ri­er, fett og salt som gjør su­get uimot­ståe­lig. To gan­ger har jeg prøvd å bli av­holds: Den ene gan­gen som syt­ten­årig ut­veks­lings­stu­dent i USA som skul­le kut­te ut det bes­te jeg viss­te i faste­pe­rio­den. Den and­re da jeg som 21-åring kut­tet alt av snacks og snop fra påske til som­mer­en for å få vaske­brett­mage. Beg­ge må­le­ne røyk, og si­den har jeg gitt opp kam­pen. Nå tel­ler jeg hel­ler po­te­te­ne som en av fem om da­gen!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.