Lo­ver støt­te til akutt­bygg

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● KRF lo­ver å gjø­re det par­ti­et kan for at nytt akutt­bygg til to mil­li­ar­der kro­ner skal stå fer­dig ved Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand i god tid før 2025.

– Be­ho­vet er enormt. 27.000 inn­leg­gel­ser i året, skjer i dag gjen­nom et akutt­mot­tak som ikke er mo­der­ne, men ut­da­tert, sier 1. nest­le­der Olaug Bolle­stad.

KRF kom­mer til å kjem­pe for pen­ger til den­ne ut­byg­gin­gen i nes­te stor­tings­pe­rio­de, lo­ver Hans Fr. Grø­van.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.